Årsmøte Østkanten Bluesklubb

Østkanten Bluesklubb inviterer til årsmøte onsdag 10.juni kl.18.00. Møtet vil bli avholdt hjemme hos styreleder Einar Brattlie i Enebakkveien 38.

Det vil bli restriksjoner i forhold til myndighetenes anbefaling, så derfor må alle som ønsker å være med på møtet si ifra minst 1 uke i forveien.
Saksdokumenter kommer 1 uke før selve møtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Østkanten Bluesklubb

Bluesjubileet utsatt

Jubileumsfesten er flyttet til slutten av september. Mer info vil komme etter hvert.

Alle konserter i april er avlyst.

Billetter vil bli refundert, men det kan ta litt tid før penger blir overført.

Mange artister/band kjører digitale live konserter på nett hvor man kan gi/donere penger hvis man vil.

Hold kontakt på sosiale medier, mobil osv. og ta vare på hverandre.

Husk: DU Æ’KKE ALEINE I ØSTKANTEN BLUESKLUBB

Hilsen
Styret Østkanten Bluesklubb

Oslobluesen feirer 25 år i 2020!

Oslobluesen feirer 25 år i 2020! Sett av datoene 20. og 21. mars 2020.

Les mer …