Styret

Medlemmer av styret:
Einar Brattlie leder 
Anja Monsen
Jarl Anshus
Linda Wolfberg Ommedal
Ian Christopher Brewster
Johanne Grøndal
Børge Øgård
Jan Andre Helberget
Einar Jensen
Knut Borge

 


Valgkomite:
Jarl Anshus
Jan Rustad
Rolf Albert Jansen

I'm sexy
"$ 100 for speeding and $ 250 for misleading the public"